Jong zijn in Leuven  

MIJNLEUVEN tijdens Erfgoeddag

Jong zijn in Leuven  

Drie jaar geleden gingen MIJNLEUVEN en Erfgoedcel Leuven samen in zee om het erfgoed in Leuven aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Onder het label MIJNLEUVEN claimt de jeugddienst in Leuven de stad voor de jongeren. Met en voor de jeugd werken ze rond diverse thema’s.  

Achter een ietwat verborgen deur aan de zijkant van het historisch stadhuis krijgen Leuvense jongeren de kans om hun ondernemerschap te ontwikkelen, zich artistiek uit te drukken, evenementen te organiseren en nog veel meer. MIJNLEUVEN ondersteunt hen hierbij en geeft hen een stem in de stad. Zoë Westelinck (medewerker MIJNLEUVEN) vertelt ons enthousiast over de vlotte samenwerking en hoe die de interesse in erfgoed bij de Leuvense jeugd sindsdien deed toenemen. Volgens haar kan je jongeren en erfgoed met elkaar verbinden, maar zonder het zo expliciet te benoemen. 
 
“Erfgoed is bijzonder inspirerend, maar … vanaf het moment dat je het als erfgoed benoemt, verdwijnt de interesse als sneeuw voor de zon.” Desondanks geeft het label ‘erfgoed’ jongeren kansenen die ze anders niet zouden krijgen. Zo is het voor de jeugd in Leuven soms moeilijk om een eigen plekje te vinden tussen de studenten en los te komen van hun (luidruchtige) imago. “Door een link te leggen met erfgoed en Erfgoeddag krijgt de artistieke expressie van de jeugd een doel en wordt alles plots mogelijk”, dixit Zoë. “Erfgoeddag is daarbij een uitgelezen moment om aan zichzelf en een nieuw publiek te tonen dat ze veel meer in hun mars hebben dan dat de vooroordelen beweren.”  

‘De Nacht’ blijkt een vruchtbaar thema voor jongeren: dit jaar werken er maar liefst vijf groepen aan een project voor Erfgoeddag. Ze willen een interessant(er) nachtleven voor de Leuvense jeugd. Zo hebben ze  een erfgoed-nachtwandeling ontworpen die verschillende plaatsen aandoet die in het verleden een rol speelden in het uitgaans- en nachtleven. Deze wandeling werd verrijkt met audiomateriaal met getuigenissen over het nachtleven van toen. Ook fotografie en street art, gebracht door jonge illustratoren, hebben een plek in het project. Daarnaast wijdt de theatergroep haar jaarlijks theaterstuk aan het thema, met een voorstelling die illustreert hoe de nacht het ergste in de mens naar boven kan halen.  

De deelname aan Erfgoeddag dient sterke doelen voor MIJNLEUVEN. Elke Erfgoeddag brengt een massa mensen naar het historisch stadhuis. Een deel daarvan brengt een bezoek aan de expo’s van MIJNLEUVEN. Deze belangstelling is een vorm van erkenning van het publiek.  
 
De deelnemers van MIJNLEUVEN hebben dankzij  Erfgoeddag een gezamenlijk doel. “We werken met beginnende artiesten. Je moet voor hen iets voorzien om mee te kunnen werken. De thema’s van Erfgoeddag fungeren hierbij als inspirerend raamwerk. Het verleden en het erfgoed van dat verleden zijn dus een rechtstreekse bron voor hun artistieke interventies.” Erfgoeddag geeft de Leuvense jeugd dus niet enkel een stem in de stad, maar geeft hen ook een stabiele omgeving om hun creativiteit de vrije loop te laten. 

-----

Deze blog maakt deel uit van een reeks gesprekken die Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome voerden met enthousiaste Erfgoeddagdeelnemers. Andere verhalen in de reeks ontdek je elders op de Erfgoeddagblog.

Tekst: Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome 
Foto: MIJNLEUVEN door Mahroo Mehdipour voor FARO