Michel Vermote

Portret Michel Vermote

Michel Vermote

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Michel Vermote, tot vorig jaar coördinator Archiefbank, voorheen archivaris bij Amsab-ISG.”  

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag in 2001?  

“Het was op een VVBAD-vergadering van archivarissen dat het initiatief (vanuit toen  nog Culturele Biografie Vlaanderen) voor het eerst opdook. Ik herinner me dat de parallel met Open Monumentendag een belangrijk element was in de bespreking. Bij Amsab-ISG was er snel de beslissing om mee te stappen. Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe die eerste editie inhoudelijk werd ingevuld.” 

Waarom vond u het belangrijk om een dergelijk initiatief in het leven te roepen? 

“Er was het positieve gevoel dat de archiefwerking meegenomen werd in een breder gedragen publieksinitiatief dat goed promotioneel ondersteund werd. Er werd een forum aangeboden waarmee we onze werking meer zichtbaarheid konden geven. Dat besef werkte motiverend.”  

Waarom vond u het belangrijk om van bij het prille begin te participeren?  

“Het gaf de gelegenheid om ‘uit te pakken’ met onze topstukken. We deden dat vanuit Amsab-ISG uiteraard ook voorheen al met tentoonstellingen en publicaties. Maar in het kader van Erfgoeddag konden nieuwe doelgroepen kennismaken met de waarde van het verzamelde erfgoed. Er was telkens weer de uitdaging om de collectie te bevragen vanuit het jaarthema, wat op zich dikwijls nieuw inzicht gaf en soms tot ‘ontdekkingen’ leidde.” 

Hoe zag u het initiatief evolueren?   

“Het engagement van de instelling groeide met de jaren. We keken bij de voorbereiding (en de afbraak) niet op een inspanning meer of minder. Bureaus werden leeggehaald. Tentoonstellingskasten geïnstalleerd. Depots (die ook werden opengesteld) werden opgekuist. In de leeszaal werd een boekenverkoop georganiseerd. Dat alles zorgde door de jaren heen voor een stijgende publieke respons.”  

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Het gebeurde meermaals dat mensen naar aanleiding van Erfgoeddag met archiefmateriaal naar ons toekwamen. Het openstellen van de deuren leverde heel wat schenkingen op. Er kwamen ook vele verhalen naar boven. Ik herinner me in het bijzonder de onverwachte en interessante kennismaking met de dochter van beeldhouwer Leon Sarteel (1882-1942), dankzij het beeldhouwwerk ‘De coöperatie’,  dat prominent in onze inkomsthal stond opgesteld.” 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar.  Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld? 

“Het stimuleerde (archief-)instellingen om naar buiten te komen en zorgde ervoor dat nieuwe doelgroepen werden aangesproken en konden kennismaken met ‘onbekend’ erfgoed. Op lokaal niveau zorgde Erfgoeddag er mee voor dat de samenwerking tussen erfgoedinstellingen een concrete invulling kreeg.”