Van het ochtendgloren tot de avondschemering

Ensemble Dudoka

Van het ochtendgloren tot de avondschemering

We spreken met Maurice Verniers, dirigent van het vocaal ensemble Dudoka. Als ‘opgeleid amateurdirigent’, zoals Maurice zichzelf noemt, studeert en bestudeert hij al jaren muziek, onder meer aan het Lemmensinstituut in Leuven.  

‘Dudoka’ is Esperanto voor ‘twintigste eeuw’ en een toepasselijke naam voor het ensemble, dat zich focust op muziek uit de 20e en 21e eeuw. Daarbij ligt de focus niet zozeer op moderne of experimentele muziek, maar ook op prachtige hedendaagse muziek die onder de categorie ‘neoromantiek’ valt. Dudoka geeft jaarlijks maar twee of drie concerten, meestal benefietconcerten voor kansengroepen of scholen. Uiteraard draagt Erfgoeddag bij aan de naamsbekendheid van het ensemble, al draait het daar volgens Maurice niet om: “We zingen gewoon graag. We willen er geen geld voor, het is een hobby.” 

Sinds acht jaar brengt het ensemble een concert op Erfgoeddag, telkens op een andere plaats in Gent. Zo werd er al gezongen in de Sint-Baafsabdij, de Karmelietenkerk, het STAM en het Museum voor Schone Kunsten. Met hun concert vult het ensemble bijvoorbeeld een tentoonstelling aan. Door samen te werken met andere partners krijgt de organiserende partij er een publiek bij dat de locatie – vaak een historische site – anders misschien niet zou bezoeken. Maurice: “Wij kunnen geen tentoonstelling maken. Maar we kunnen er wel in zingen.”  

Dit jaar zou vocaal ensemble Dudoka een concert gegeven hebben in De Cirq, een privémuseum in de Zebrastraat in Gent waar concerten en ontmoetingsevenementen gehouden worden. Maurice had verschillende liederen gekozen over de avond, de nacht of de ochtend. Hij vindt het waardevol dat tijdens Erfgoeddag ook muziek kan belicht worden: “Ons meest succesvolle jaar was 2016, toen Erfgoeddag in het teken stond van het thema ‘Rituelen’. Op een ijskoude dag met sneeuwbuien traden we op in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Ondanks de koude mocht de deur van de kapel niet gesloten worden, want enkel zo konden we aangeven dat iedereen welkom was om van het concert te genieten. Zo’n 150 mensen genoten er van het optreden.” 

--------------

Deze blog maakt deel uit van een reeks gesprekken die Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome voerden met enthousiaste Erfgoeddagdeelnemers. Andere verhalen in de reeks ontdek je elders op de Erfgoeddagblog.

Tekst: Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome
Foto: Ensemble Dudoka door Mahroo Mehdipour voor FARO